NIP: 6342805589
KRS: 0000642202
Kapitał zakładowy Spółki:

7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

INCUVO SA

ul.Ligocka 103

40-568 Katowice

info@incuvo.com

Incuvo press kit

Incuvo blog

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022 | Polityka prywatności Terms and conditions

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022

INCUVO SA

 

Ligocka 103

Katowice 40-568

 

info@incuvo.com

NIP: 6342805589, KRS: 0000642202

Kapitał zakładowy Spółki: 7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

Polityka prywatności

Stan akcjonariatu na 21 czerwca 2022 r.

 

Aktualizacja struktury akcjonariatu następuje po zawiadomieniach akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz zawiadomieniach o transakcjach menedżerów.

STRUKTURA AKCJONARIATU

PL / EN

PROJEKTY

O NAS

AKTUALNOŚCI

INWESTORZY

KARIERA

BLOG

KONTAKT

PROJEKTY UE