NIP: 6342805589
KRS: 0000642202
Kapitał zakładowy Spółki:

7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

INCUVO SA

ul.Ligocka 103

40-568 Katowice

info@incuvo.com

Incuvo press kit

Incuvo blog

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022 | Polityka prywatności Terms and conditions

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022

INCUVO SA

 

Ligocka 103

Katowice 40-568

 

info@incuvo.com

NIP: 6342805589, KRS: 0000642202

Kapitał zakładowy Spółki: 7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

Polityka prywatności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NCBR/2022/1

 

Usługa polegająca na dostawie zestawu gogli VR dla zespołu badawczego w ramach projektu:

 

„Człowiek w rzeczywistości wirtualnej - opracowanie technologii wspierającej przekształcenia o dostosowanie nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości”,

 

Zapraszamy do składania ofert na dostawę gogli VR dla zespołu badawczego w ramach projektu „Człowiek w rzeczywistości wirtualnej - opracowanie technologii wspierającej przekształcenia o dostosowanie nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowania ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegółowe informacje na temat zapytania znajdują się w Załączniku nr 1.

 

Prosimy o dostarczenie/przesyłanie oferty na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 2, wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3.

 

Zamawiający: Incuvo SA

 

Kontakt:

 

info@incuvo.com

 

tel. +48 602 442 075

 

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązać osobowych i kapitałowych z zamawiającym

ZAPYTANIA OFERTOWE

PL / EN

PROJEKTY

O NAS

AKTUALNOŚCI

INWESTORZY

KARIERA

BLOG

KONTAKT

PROJEKTY UE