Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2020

INCUVO SA

 

Ligocka 103

Katowice 44-568

 

info@incuvo.com

NIP: 6342805589, KRS: 0000642202

Kapitał zakładowy Spółki: 7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

Polityka prywatności

 

 NIP: 6342805589
KRS: 0000642202
Kapitał zakładowy Spółki:

7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

INCUVO SA

 

ul.Ligocka 103

40-568 Katowice

info@incuvo.com

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2020 | Polityka prywatności

700 000

PLN

 

Rozbudowa Zespołu

deweloperskiego

700 00

PLN

 

Produkcja i marketing portu

VR gry "Green Hell" na platformę

Oculus Quest

1 400 000

PLN

 

Produkcja i marketing portu

VR gry "Green Hell" na

platformy PC

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z nich przedstawia poniższa grafika.Cele emisyjne zostały zaprezentowane zgodnie z priorytetami ich realizacji i kolejnością wydatkowania środków z emisji akcji serii D. Wydawca zaznacza, że próg dojścia emisji akcji serii D do skutku ustalony został na poziomie wpływów w wysokości 2,1 mln zł, co ma zagwarantować budżet na ukończenie portu gry „Green Hell” na VR.

Cele emisyjne

3. Trzeci, docelowy model, opiera się na tworzeniu autorskich produkcji VR po pozyskaniu praw autorskich do rozpoznawalnych uniwersów (np. filmowych, książkowych, czy komiksowych) – w modelu tym Incuvo będzie ponosił całość kosztów produkcji przy wyższym udziale w zyskach ze sprzedaży względem dwóch pozostałych obszarów biznesowych. 

2. Drugi  zakłada portowanie na zlecenie do VR znanych tytułów, które odniosły sukces na innych platformach, na własny koszt z istotnym udziałem w zyskach. 

1. Pierwszym z nich jest prowadzenie prac na zlecenie w zakresie portowania gier do VR, w modelu tym wydawca otrzymuje wynagrodzenie stałe za realizację poszczególnych etapów prac, a czasami również niewielki udział w zysku ze sprzedaży gier. 

Strategia Incuvo

ZAKŁADA ROZWÓJ W OPARCIU O TRZY MODELE BIZNESOWE:

KONTAKT

RELACJE INWESTORSKIE

PROJEKTY

UNIJNE

KARIERA

USŁUGI

GRY

INCUVO

PL / EN

MEDIA

IPO

RELACJE INWESTORSKIE