NIP: 6342805589
KRS: 0000642202
Kapitał zakładowy Spółki:

7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

INCUVO SA

 

ul.Ligocka 103

40-568 Katowice

info@incuvo.com

Incuvo blog

Incuvo media

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2021 | Polityka prywatności

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2021

INCUVO SA

 

Ligocka 103

Katowice 40-568

 

info@incuvo.com

NIP: 6342805589, KRS: 0000642202

Kapitał zakładowy Spółki: 7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

Polityka prywatności

 Raporty roczne


 

 Raporty kwartalne


 

 Raporty ESPI


 

2021

,

2/2021 (09.01.2021) 

Zakończenie produkcji gry Layers of Fear VR w wersji Sony PlayStation VR

 

1/2021 (02.01.2021) 

Raport bieżący ESPI

 

2020

 

1/2020 (23.11.2020) 

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raporty EBI


 

2021

 

2/2021 (01.02.2021) 

Rezygnacja osoby nadzorującej

 

1/2021 (22.01.2021) 

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r

 

2020

 

1/2020 (31.12.2020) 

Zakres stosowanych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect", oraz - załącznik do raportu

 Raporty roczne


 

 Raporty kwartalne


 

 Raporty ESPI


 

   2021

,

  • 3/2021 (12.02.2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 12 marca 2021, oraz załączniki: 

 

 

 

   2020

 

 Raporty roczne


 

 Raporty kwartalne


 

RAPORTY

KONTAKT

INWESTORZY

BLOG

KARIERA

O NAS

INCUVO

PL / EN