GAMES

ABOUT

NEWS

INVESTORS

CAREER

BLOG

CONTACT

PL / EN

 

SHAREHOLDERS

(Documents are only available in Polish)

Akcjonariat Incuvo S.A. według stanu na dzień 31.12.2023 r.

 

 

Akcjonariusz

Liczba akcji w kapitale zakładowym

(%)

Liczba głosów

(%)

PCF Group S.A.

8 892 778

62,25

8 892 778

62,25

Pozostali

akcjonariusze

5 391 727

37,75

5 391 727

37,65

Ogółem

14 284 505

100

14 284 505

100,00

 

 

 

Powyższa struktura akcjonariatu została ustalona na podstawie zawiadomień złożonych przez akcjonariuszy w wykonaniu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Akcjonariat Incuvo S.A. według stanu na dzień 31.12.2023 r.

 

 

 

Akcjonariusz

 

Liczba akcji w kapitale zakładowym

(%)

Liczba głosów

(%)

PCF Group S.A.

8 892 778

62,25

8 892 778

62,25

Pozostali

akcjonariusze

5 391 727

37,75

5 391 727

37,65

Ogółem

14 284 505

100

14 284 505

100,00

 

 

 

Powyższa struktura akcjonariatu została ustalona na podstawie zawiadomień złożonych przez akcjonariuszy w wykonaniu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Privacy policy

NIP (VAT ID number): PL6342805589

Shared capiyal: 7 142 252,50 PLN (paid in full)

INCUVO SA

 

Ligocka 103, Katowice 40-568

Poland (PL)

 

info@incuvo.com

All rights reserved © INCUVO SA 2012 - 2022

All rights reserved © INCUVO SA 2012 - 2022 | Privacy policyTerms and conditions

Incuvo blog

Incuvo press kit

INCUVO SA

Ligocka 103

40-568 Katowice, Poland (PL)

info@incuvo.com

 

 NIP (VAT ID number): PL6342805589
Share capital:

7 142 252,50 PLN (paid in full)