PROJEKTY UE

KONTAKT

BLOG

KARIERA

INWESTORZY

AKTUALNOŚCI

O NAS

PROJEKTY

PL / EN

TYTUŁ PROJEKTU:
„Człowiek w rzeczywistości wirtualnej – opracowanie technologii wspierającej przekształcenia 
i dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości”


CEL PROJEKTU:

podstawowym celem projektu jest opracowanie technologii VR, która w niespotykany dotąd sposób pozwoli na transponowanie ciała gracza do środowiska wirtualnego i zapewnienie 
mu funkcjonowania w tym świecie w najbardziej naturalny sposób, imitujący reakcje ludzkie 
w świecie fizycznym i na tej podstawie zaproponowanie znacząco ulepszonej usługi na rynku – przenoszenia gier wideo do świata VR. 

 

BENEFICJENT:
INCUVO S.A.

 

DOFINANSOWANIE:
3 911 224,50 PLN 

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 6 518 707,50 PLN 


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
„6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4”.

 

POWRÓT

TYTUŁ PROJEKTU:

„Inteligentny system matchmakingowy typu użytkownik-zawartość lub użytkownik-użytkownik, przeznaczony dla gier online dla wielu graczy”


CEL PROJEKTU:

- Rozpoznawanie typów, grup, cech graczy na podstawie dostępnych danych gracza i historii monitorowanej aktywności,

- Dostosowanie proponowanych przeciwników, współtowarzyszy i innych grupy użytkowników (tj. Klany) do konkretnych potrzeb i oczekiwań gracza,

- Wybierz i zmodyfikuj źródła danych oraz dostosuj model użytkownika i zawartość gry do konkretnych potrzeb.

 

Program sektorowy GAMEINN

Konkurs 3/1.2/2016/POIR

 

W ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" osi priorytetowej 1."Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POWRÓT

TYTUŁ PROJEKTU:

„Technologia międzyplatformowego współdzielenia zawartości w mobilnych grach sieciowych współtworzonych przez użytkowników"


CEL PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie prototypu technologii przeznaczonej dla programistów wieloosobowych gier mobilnych wspierającej rozwój gier zakładających tworzenie i współdzielenie treści przez użytkowników końcowych, czyli graczy (ang. user generated content).

 

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka "INNOTECH"

 

INNOTECH  - K3/HI3/20/228040/NCBR/14

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

POWRÓT

„Człowiek w rzeczywistości wirtualnej – opracowanie technologii wspierającej przekształcenia 
i dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
„6/1.1.1/2020 SS Duże/MSP/JN 4”.

WIĘCEJ

Program sektorowy GAMEINN 

Konkurs 3/1.2/2016/POIR

 

W ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" osi priorytetowej 1."Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego  Inteligentny Rozwój 2014-2020

„Inteligentny system matchmakingowy typu użytkownik-zawartość lub użytkownik-użytkownik, przeznaczony dla gier online dla wielu graczy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WIĘCEJ

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka "INNOTECH"

 

INNOTECH  - K3/HI3/20/228040/NCBR/14

„Technologia międzyplatformowego współdzielenia zawartości w mobilnych grach sieciowych współtworzonych przez użytkowników"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

WIĘCEJ

Polityka prywatności

NIP: 6342805589, KRS: 0000642202

Kapitał zakładowy Spółki: 7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

INCUVO SA

 

Ligocka 103

Katowice 40-568

 

info@incuvo.com

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022 | Polityka prywatności Terms and conditions

Incuvo blog

Incuvo press kit

INCUVO SA

ul.Ligocka 103

40-568 Katowice

info@incuvo.com

 NIP: 6342805589
KRS: 0000642202
Kapitał zakładowy Spółki:

7 142 252,50 zł (opłacony w całości)