PROJEKTY UE

KONTAKT

BLOG

KARIERA

INWESTORZY

AKTUALNOŚCI

O NAS

PROJEKTY

PL / EN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych i została przygotowana zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Zdajemy sobie sprawę, że ochrona prywatności jest stałym obowiązkiem i dlatego będziemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, w miarę jak będziemy podejmować nowe działania i praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Może to dotyczyć w szczególności nowych funkcjonalności w naszych grach.

W JAKICH SYTUACJACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących sytuacjach:

 • jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem lub dostawcą administratora lub pracownikiem, przedstawicielem, osobą do kontaktu któregokolwiek z nich;

 • jesteś osobą, która składa wniosek do administratora w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portali w mediach społecznościowych;

 • jesteś osobą odwiedzającą naszą stronę internetową;

 • jesteś osobą, która „polubiła” lub w inny sposób powiązała swój profil z profilami administratora na portalach Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn lub innych mediów społecznościowych;

 • jesteś osobą biorącą udział w organizowanych przez administratora wydarzeniach lub spotkaniach.

Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych graczy. W zależności od platformy, na której korzystasz z naszych gier, właściciele platformy mogą gromadzić różne dane o Tobie. Jedyne dane, do których mamy dostęp, to zagregowane dane w postaci wartości sprzedaży w podziale na lokalizację geograficzną (na poziomie kraju). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez właścicieli platform, na których udostępniane są nasze gry znajdziesz klikając w odpowiedni link:

Valve: https://store.steampowered.com/privacy_agreement/english/

Oculus: https://www.oculus.com/legal/privacy-policy/

Viveport: https://www.htc.com/us/terms/privacy/

Sony: https://www.playstation.com/en-gb/legal/privacy-policy/

Apple: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Google: https://policies.google.com/privacy

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642202, NIP 6342805589, o kapitale zakładowym w wysokości 7.142.252,50zł, w całości wpłaconym.

Z KIM MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: privacy@incuvo.com lub przesłanie listu na adres siedziby administratora.

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA?

Zakres oraz cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zależy od relacji, w jakiej z nami pozostajesz.

Jeżeli jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem lub dostawcą administratora lub pracownikiem, przedstawicielem, osobą do kontaktu któregokolwiek z nich

Przetwarzamy Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, służbowe dane kontaktowe, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego) w następujących celach:

 • w związku z uzasadnionym interesem administratora, jakim jest możliwość ochrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby zgłoszone przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • wywiązanie się przez administratora z obowiązków ciążących na nim na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jeżeli jesteś osobą, która składa wniosek do administratora w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portali w mediach społecznościowych lub w inny sposób

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, doświadczeniu zawodowym, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, tj. na podstawie art. 221 Kodeksu pracy;

 • dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, doświadczeniu zawodowym, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby nawiązania współpracy na podstawie innej niż umowa o pracę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • inne dane podane przez Ciebie w dokumentach rekrutacyjnych, w tym wizerunek – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej dobrowolnej i świadomej zgody na ich przetwarzanie;

 • dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, doświadczeniu zawodowym, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) oraz inne dane podane przez Ciebie w dokumentach rekrutacyjnych – w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej dobrowolnej i świadomej zgody na ich przetwarzanie;

 • dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) – w związku z uzasadnionym interesem administratora, jakim jest możliwość ochrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą naszą stronę internetową

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w następujących plikach cookie:

 • „niezbędne” pliki cookie, które umożliwiają korzystanie ze strony;

 • pliki cookie wykorzystywane ze względów bezpieczeństwa, na przykład w celu wykrywania nadużyć;

 • „pojemnościowe” pliki cookie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony;

 • „funkcjonalne” pliki cookie, które umożliwiają „zapamiętywanie” ustawień wybranych przez Ciebie i personalizowanie Twojego interfejsu;

 • „reklamowe” pliki cookie, które umożliwiają dostarczanie Ci treści reklamowych, które byłyby dokładniej dostosowane do Twoich zainteresowań.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookie innych niż niezbędne na podstawie Twojej świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą możesz w każdej chwili wycofać. Informujemy, że ograniczenie wykorzystania plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalności strony.

Ewentualne zbierane dane obejmują: Twój źródłowy adres IP, kraj pochodzenia adresu IP oraz odsyłacz http (tj. stronę, z której do nas dotarłeś).

Twoje dane osobowe są również przetwarzane przez nas w związku ze świadczeniem na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną, poprzez dostarczenie Ci możliwości odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Jeżeli jesteś osobą, która „polubiła” lub w inny sposób powiązała swój profil z profilami administratora na portalach Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn lub innych mediów społecznościowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • imię, nazwisko, nazwa profilu na portalu, adres e-mail, inne dane użytkownika udostępnione przez Ciebie za pomocą ustawień prywatności na danym portalu – w celu informowania o działalności administratora i promowania świadczonych przez nas usług, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • imię, nazwisko, dane kontaktowe – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w zakresie, w jakim mogą powstać w następstwie lub w związku z Twoją aktywnością na profilu administratora na portalach Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn lub innych mediów społecznościowych, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeżeli jesteś osobą biorącą udział w wydarzeniach lub spotkaniach organizowanych przez administratora

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), miejsce pracy – w celu wykonania umowy zawartej w następstwie zaakceptowania przez Ciebie warunków udziału w wydarzeniu lub spotkaniu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail) – w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w zakresie, w jakim mogą powstać w następstwie lub w związku z wykonywaniem umowy, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • imię, nazwisko, dane kontaktowe (telefon oraz e-mail), miejsce pracy – w celu prowadzenia statystyk i archiwizacji, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

CZY PROFILUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE, CZY PODEJMUJEMY AUTOMATYCZNE DECYZJE W OPARCIU O TWOJE DANE OSOBOWE?

Nie. Nie zamierzamy tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe, ani podejmować automatycznych decyzji w oparciu o Twoje dane osobowe.

CZY PODANIE NAM DANYCH OSOBOWYCH JEST KONIECZNE?

Jeżeli jesteś aktualnym lub potencjalnym klientem lub dostawcą administratora lub pracownikiem, przedstawicielem lub osobą do kontaktu któregokolwiek z nich

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, jakim jest nawiązanie lub kontynuowanie współpracy.

Jeżeli jesteś osobą, która składa wniosek do administratora w jednym z procesów rekrutacyjnych opublikowanych na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem portali w mediach społecznościowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym zgłaszasz chęć udziału. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody nie muszą zostać nam przez Ciebie podane, a my nie możemy takiej decyzji przyjąć za podstawę wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Jeżeli jesteś osobą odwiedzającą naszą stronę internetową

Twoje dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes oraz w związku ze świadczeniem usług są nam potrzebne, aby umożliwić obsługę strony www.incuvo.com.

W przypadku innych danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – dane te są podawane dobrowolnie.

Jeżeli jesteś osobą, która „polubiła” lub w inny sposób powiązała swój profil z profilami administratora na portalach Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn lub innych mediów społecznościowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do treści publikowanych na profilach administratora na tych portalach.

Jeżeli jesteś osobą biorącą udział w wydarzeniach lub spotkaniach organizowanych przez administratora

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Ci udziału w przedsięwzięciu, w którym chęć udziału została przez Ciebie zgłoszona.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH?

Masz prawo:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych;

 • żądania poprawiania Twoich danych osobowych;

 • wycofania swojej zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@incuvo.com. Wycofanie zgody jest dla administratora wiążące w zakresie danych, których przetwarzanie miało miejsce na podstawie tej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem;

 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

 • przenoszenia Twoich danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ma ono miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora).

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku ewentualnego naruszenia przepisów o ochronie danych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane w oparciu o nasz uzasadniony interes:

 • do czasu wniesienia sprzeciwu – jeżeli skutecznie wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a nie będzie innych przesłanek umożliwiających nam dalsze ich przetwarzanie; albo

 • do czasu przedawnienia naszych roszczeń – jeżeli to one są źródłem naszego uzasadnionego interesu.

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy lub zgłoszeniem żądania przed jej zawarciem przez okres niezbędny do wykonania umowy lub zadośćuczynienia zgłoszonemu żądaniu.

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym, nałożonym na administratora z mocy przepisów prawa, przez okres, jaki wynika z tych przepisów prawa.

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie.

KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE?

Administrator może ujawnić Twoje dane osobowe swoim usługodawcom lub dostawcom, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług hostingowych lub dostawcom rozwiązań marketingowych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora.

W związku ze ścisłą współpracą z innymi spółkami z Grupy PEOPLE CAN FLY w uzasadnionych przypadkach możemy przekazywać Twoje dane do spółek z tej grupy w celu wykonywania wzajemnych umów o współpracy, z zachowaniem zasad poufności danych.

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – do spółek z Grupy PEOPLE CAN FLY lub do podmiotów świadczących dla nas usługi. W takim przypadku przekazanie danych jest zabezpieczone wzajemnymi porozumieniami opartymi na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innymi mechanizmami wprowadzonymi zgodnie z zasadami ustanowionymi w RODO.

 

Polityka prywatności

NIP: 6342805589, KRS: 0000642202

Kapitał zakładowy Spółki: 7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

INCUVO SA

 

Ligocka 103

Katowice 40-568

 

info@incuvo.com

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022 | Polityka prywatności Terms and conditions

Incuvo blog

Incuvo press kit

INCUVO SA

ul.Ligocka 103

40-568 Katowice

info@incuvo.com

 NIP: 6342805589
KRS: 0000642202
Kapitał zakładowy Spółki:

7 142 252,50 zł (opłacony w całości)