PROJEKTY UE

KONTAKT

BLOG

KARIERA

INWESTORZY

AKTUALNOŚCI

O NAS

PROJEKTY

PL / EN

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NCBR/2022/2

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia audytu projektu zatytułowanego

 

„Człowiek w rzeczywistości wirtualnej – opracowanie technologii wspierającej przekształcenia i dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości”

 

realizowanego przez Incuvo S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegółowe informacje na temat zapytania znajdują się w Załączniku nr 1.

 

Prosimy o dostarczenie/przesyłanie oferty na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 2, wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3.

 

Zamawiający:

 

INCUVO S.A.

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

NIP: 6342805589

KRS: 0000642202

Tel.: 602042075

e-mail: info@incuvo.com

 

 

Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązać osobowych i kapitałowych z zamawiającym

Polityka prywatności

NIP: 6342805589, KRS: 0000642202

Kapitał zakładowy Spółki: 7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

INCUVO SA

 

Ligocka 103

Katowice 40-568

 

info@incuvo.com

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022 | Polityka prywatności Terms and conditions

Incuvo blog

Incuvo press kit

INCUVO SA

ul.Ligocka 103

40-568 Katowice

info@incuvo.com

 NIP: 6342805589
KRS: 0000642202
Kapitał zakładowy Spółki:

7 142 252,50 zł (opłacony w całości)