NIP: 6342805589
KRS: 0000642202
Kapitał zakładowy Spółki:

7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

INCUVO SA

ul.Ligocka 103

40-568 Katowice

info@incuvo.com

Incuvo press kit

Incuvo blog

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022 | Polityka prywatności

Wszystkie prawa zastrzeżone © INCUVO SA 2012 - 2022

INCUVO SA

 

Ligocka 103

Katowice 40-568

 

info@incuvo.com

NIP: 6342805589, KRS: 0000642202

Kapitał zakładowy Spółki: 7 142 252,50 zł (opłacony w całości)

Polityka prywatności

ALEKSANDRA KAROLINA DUNIN-WILCZYŃSKA

 

Aleksandra Dunin-Wilczyńska posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zarówno w obsłudze transakcji krajowych, jak i projektów realizowanych na międzynarodowych rynkach finansowych. Doradzała m.in. w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu pierwotnych i wtórnych ofert publicznych papierów wartościowych na rynku regulowanym oraz NewConnect, emisjach obligacyjnych, w tym pierwszej w Polsce emisji zielonych obligacji korporacyjnych, jak również w procesach połączeni i podziałów spółek w tym banków. Odpowiedzialna za proces pierwszej oferty publicznej i debiut akcji PCF Group S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

DOMINIK MAJEWSKI

 

Członek Rady Nadzorczej Incuvo S.A. Studiował na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydział Zarządzania. Z branżą gier związany od 2009. Pan Dominik Majewski od roku 2016 pełni funkcję Członka Zarządu – Menadżera inwestycyjnego w Leonardo Fund ASI Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie inwestycyjne związane z zasiadaniem w komitetach inwestycyjnych w wiodących akceleratorach i funduszach oraz Radach Nadzorczych w tym w spółkach z branży gier.

 

 

 

MARCIN BIERUT

 

Członek rady nadzorczej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,oraz Master of Business Administration w Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Założyciel i prezes Iconity Sp. z o.o., Posiada wieloletnie doświadczenie  w zarządzaniu finansami w spółkach technologicznych. W atach 2016 - 2018 zasiaddał w zarządzie Incuvo S.A..

 

 

 

PIOTR ANDRZEJ WITEK

 

Członek rady nadzorczej od 2021 roku. Absolwent Oxford Brookes University (MBA) oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w Radach Nadzorczych i jest prezesem firmy audytowej  Moore Rewit.

 

 

 

MARCIN JABŁOŃSKI

 

Od wielu lat zaangażowany w rozwój innowacyjnych projektów IT i telekomunikacyjnych. Wiceprezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów. Główny Specjalista Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach – oficjalny doradca rynkowy w zakresie Afryki i krajów Bliskiego oraz Środkowego Wschodu. Członek Rady Inwestycyjnej Inkubator Innowacyjności 4.0.

 

RADA NADZORCZA

PL / EN

PROJEKTY

O NAS

AKTUALNOŚCI

INWESTORZY

KARIERA

BLOG

KONTAKT

PROJEKTY UE